Default welcome msg!

PODIUM KLIENTA KARTE

Cien./God. Klient!

 Ar 2018. gada 25. maiju stājas spēkā jaunā ES Vispārīgā datu aizsardzības regula. Regula nosaka personas datu apstrādes mērķus, procesus un tehnoloģiju pielietojumu, un ir saistoša visām organizācijām, kuras apstrādā ES pilsoņu datus. Lai saglabātu visas PODIUM  Klienta kartes priekšrocības mums ir nepieciešama Jūsu atkārtota piekrišana un, ka joprojām atļaujat mums apstrādāt savus personas datus, lai saņemtu labāko, ko piedāvā Klienta Kartes lojalitātes programma. 

 

Piekrišana ir jādod vienlaicīgi ar jaunas kartes reģistrāciju vai personiskās kontaktinformācijas atjaunināšanu arī jau esošai kartei, aizpildot anketu un nododot PODIUM veikalā. To var izdarīt līdz VDAR spēkā stāšanās datumam – 2018. gada 25. maijam vai atjaunot datus saglabājot  atlaižu līmeni līdz 1.janvārim 2019. gadam. Pēc šī datuma visi personas dati no reģistra tiks dzēsti. Detalizētākai informācijai par personas datu apstrādi un privātuma politiku sekot informācijai https://www.podium.lv/lv/privatuma-politika/  Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. Mums ir svarīga Jūsu datu drošība un privātuma ievērošana, lai Jūs, kā klients justos apmierināts un gandarīts par pirkumiem!

 

1. Kā kļūt par PODIUM Klienta kartes īpašnieku?
PODIUM Klienta karti var bez maksas saņemt veicot pirkumus veikalā un aizpildot pārdevēja-konsultanta piedāvāto anketu.


2. Klienta kartes priekšrocības

  • Veikalā PODIUM Jūs saņemsiet regulāras, Jūsu kartes līmenim atbilstošas, atlaides.
  • Informāciju par jaunumiem, atlaidēm un veikalā rīkotajiem pasākumiem Jūs saņemiet Jums ērtā veidā (elektronisko pastu vai ar SMS, vienu no laukiem atzīmēt).
  • Jūs varēsiet bez maksas izmantot šuvējas pakalpojumus.
  • Uzrādiet PODIUM klienta karti un izmantojiet priekšrocības ELKOR veikalos, FOOD&WINE veikalā, restorānā – picērijā STORANO.
  • Apgrozījuma uzkrājumu veido arī pirkumi, kas veikti veikalos ELKOR un PODIUM  OUTLET.
  • PODIUM karte PODIUM OUTLET nesniedz papildus Klienta kartes līmeņa atlaidi.


3. PODIUM Klienta kartes noteikumi
PODIUM klienta karte tiek izsniegta pirmā pirkuma veikšanas brīdī, kad tiek aizpildīta Klienta pieteikuma anketas un veikta kartes noformēšana. Turpmāk Jūsu kartei piešķirto atlaižu apjoms un līmenis būs atbilstošs Jūsu veikto pirkumu summai.

Kartes līmenis I II III
Pirkumu summa, EUR            0 - 2999                   3 000 – 9999                 10 000 +         
Atlaide, % - 5% 10%
ELKOR veikalos - 5%  10%*
Restorānā – picērijā Storano u/v Elkor Plaza - 10% 10%
Atlaide pārtikas precēm Food&Wine - 10% 10%

*izņemot elektroniku un sadzīves tehniku, spēkā 5% atlaide.
*atlaide nesummējas un neattiecas uz akcijas precēm.


PODIUM Klienta kartes lietošanas noteikumi

  • Karte ir personāla un nevar tikt nodota izmantošanai citām personām;
  • Karte tiek bloķēta, ja divu gadu laikā ar to netiek veikti pirkumi;
  • Karte nav maksāšanas līdzeklis;
  • Kartes nozaudējuma vai bojājuma gadījumā, tā tiek atjaunota atbilstoši anketā norādītajiem datiem. (PODIUM Klienta kartes noteikumiem, uzrādot dokumentu, karte tiek izsniegta bez maksas un atjaunots Klienta atlaižu līmenis.)

Klientu apkalpošanas nodaļa:

Tālrunis
Fakss
E-pasts
+371 26606060
+371 67165550
[email protected]